Zdjęcie na ekranie monitora nigdy nie stanie się prawdziwą fotografią dopóki nie zostanie przelane na papier. Zawsze miałem obsesję na punkcie drobnych szczegółów podczas wykonywania wydruków moich prac, które teraz dostępne są do zawieszenia na twojej ścianie.