Zdjęcie na ekranie monitora nigdy nie stanie się prawdziwą fotografią dopóki nie zostanie przelane

na papier. Zawsze miałem obsesję na punkcie drobnych szczegółów podczas wykonywania

wydruków moich prac, które teraz dostępne są do zawieszenia na twojej ścianie.